Reklama
W bierzącym roku, po wieloletniej przerwie, wolą wielu osób, postanowiono wziąć udział w Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP. Organizacją zajął się Krzysztof. Po takiej przerwie postawiono sobie jeden cel, wziąć udział w zawodach bez względu na uzyskany wynik. Liczono się z tym, że możemy zapłacić tzw. "frycowe". Zebrano chętnych do udziału w zawodach, przygotowano sprzęt do ćwiczeń, ustalono terminarz treningów, również wyjazdowych. Wyjazdowe miały na celu zapoznaie się zawodników z trudnym zadaniem jakim były węzły itp. Pomoc w zrozumieniu zawiłości regulamiu uzyskaliśmy w OSP Siedlnica (dziękujemy). Nasze przygotowania ktoś uwiecznił na fotografiach. Zobaczmy.