Reklama

1325 rok- Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1325 r. i wówczas nosiła nazwę Rudegeri Villa.


1444 rok -26 sierpnia, Król Władysław III potwierdza Marcinowi Chwalęcie posiadanie wsi Osowa Sień. 1662 - w tym  roku urodził się Samuel Friedrich Lauterbach, jedna z najciekawszych postaci historycznej Wschowy. Wykształcony w lokalnych szkołach, później w Toruniu, gimnazjum św. Magdaleny we Wrocławiu i Magdeburgu powrócił do Wschowy gdzie został bakałarzem w gimnazjum łacińskim. Przez kilka lat od 1691 roku był duchownym w Osowej Sieni, od 1700 roku diakonem, a od 1709 roku pastorem wschowskiej gminy ewangelickiej. W 1727 roku uhonorowano go tytułem seniora generalnego Kościoła ewangelicko – augsburskiego. Lauterbach zasłynął jako historyk, kronikarz pogranicza śląsko – wielkopolskiego, zafascynowany polskimi tradycjami tolerancji.

1706 rok - Na okolicznych polach, pomiędzy Dębową Łęką a Osową Sienią w 1706 r. rozegrała się jedna z najważniejszych bitew wojny północnej. W krwawym starciu wojska szwedzkie doszczętnie rozbiły tu połączone siły Sasów i Rosjan.
Więcej..


1920 rok- Przegrana przez Niemców I. wojna światowa była dla Potrzebowa wielkim przełomem. W Traktacie Wersalskim (ważny od dnia 10.01.1920) granica wytyczona przez komisję graniczną przebiegała na korzyść Niemiec.  Zarówno Śmieszkowo, jak i Potrzebowo przypadły Niemcom.
Również sąsiednia wieś Wijewo (Weine) pozostawała w niemieckich rękach. Pomimo działań komisji, która jeździła po wsiach w celu wyjaśnienia sporów o granicę, kłótnie nie ustawały. Zamieszkiwana w ogromnej większości przez Niemców Dębowa Łęka (Geyersdorf) musiała zostać ewakuowana, jednak niedaleko wsi Osowa Sień niemiecka straż graniczna stawiała opór. Po ponownych negocjacjach uzgodniono, iż z dniem 17.07.1920 Osowa Sień pozostawanie w granicach Niemiec w zamian za wsie Wijewo i Potrzebowo, które w większości były zamieszkałe przez Polaków. Przy korekcie granic niemiecki rząd działał z powodów strategicznych, gdyż utrata Osowej Sieni  oznaczałaby, iż granica przebiegałaby bezpośrednio przed bramami miasta powiatowego Wschowa (Fraustadt), która w przypadku wojny byłaby bezpośrednio narażona.  Wydaje się być jasne, jaka była opinia mieszkańców Osowej Sieni. Dzień zapadnięcia decyzji określili jako “dzień wyzwolenia”, który czcili jak własne “święto narodowe”. Z drugiej strony oczywiste jest, co o tym rozstrzygnięciu myśleli niemieccy mieszkańcy.  Autor dr Martin Sprungala, Dortmund www.sprungala.de


Początkowo (wiosną 1945 r.) we Wschowie utworzono Punkt Etapowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Od czerwca 1945 r. podlegał on Oddziałowi w Legnicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Jego pierwszym kierownikiem został Kazimierz Pędziwiatr, którego 28 V 1945 r. zastąpił Eugeniusz Dembowski. We wrześniu 1945 r. utworzono we Wschowie Oddział Powiatowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z Józefem Bartkowiakiem jako jego kierownikiem. Oddział miał udzielać pomocy repatriantom oraz kierować akcją osiedleńczą w powiecie wschowskim. Bardzo cennym źródłem są księgi meldunkowe repatriantów. Dostarczają one informacji, z jakich obszarów na wschodzie pochodzili nowi mieszkańcy powiatu wschowskiego oraz kiedy przybyli na tzw. ziemie odzyskane. Wpisy w księgach meldunkowych pochodzą z lat 1945-1948 i obejmują w sumie 8090 nazwisk. Pierwsze wpisy pochodzą z 1 V 1945 r. i dotyczą rodzin Tomasza Piekarza, Andrzeja Kalety i Jana Puchacza (razem 11 osób), które pochodziły z miejscowości Klesów, dawne województwo wołyńskie. Następne wpisy zrobiono w kolejnych dniach maja 1945 r. Rejestrowani repatrianci pochodzili m.in.  z miejscowości: Oszmiana (województwo wileńskie), Stanisławów (województwo stanisławowskie), Równe (województwo wołyńskie), Lwów (województwo lwowskie), Brody (województwo tarnopolskie), Dworzec (województwo nowogrodzkie) i Tarnopol (województwo tarnopolskie). Repatrianci byli osiedlani w różnych miejscowościach powiatu wschowskiego.

1945 rok - Początki powstania Hodowli Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni, kiedy to w lutym na propozycję Urzędu Ziemskiego w Lesznie inż. Edmund Apolinarski objął administrację zespołu majątków z siedzibą w Niechłodzie


 8 czerwca 1945 roku do wsi Osowa Sień przybyło dwóch nauczycieli: państwo Walentyna i Anastazy Lewczukowie, celem zorganizowania szkoły. Pan Lewczuk objął równocześnie stanowisko kierownika szkoły. Mieszkańcy wsi od dawna czekali na nauczycieli. Budynek szkolny oczyszczono ze śmieci i pozostałości poniemieckich. W ciągu jednego dnia sale lekcyjne (dwie) przygotowano do rozpoczęcia zajęć. Warto zaznaczyć, że w tym samym budynku mieściło się mieszkanie nauczycieli. 18 czerwca odbyło się pierwsze od zakończenia wojny nabożeństwo, po którym 63. dzieci udało się na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Budowę obecnej szkoły rozpoczęto 25 sierpnia 1963 roku, a zakończono po 16 miesiącach.


1945 rok - Organizacja życia polskiego we Wschowie. Zawiązywanie pierwszych drużyn harcerskich przy kolejno powstających szkołach: SP. nr 1, SP. nr 2, Dębowa Lęka, Osowa Sień, Przyczyna Górna, Harcmistrz Irena Handke - namiestnik Hufca ZHP Leszno organizuje życie harcerskie we Wschowie.


1953 rok - W wyniku represyjnej polityki aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła ks.Adam Mazurkiewicz z Osowej Sieni został skazany na 15 lat więzienia. Nie wiadomo jak długo ksiądz był w więzieniu, ale  przybył do parafii Osowa Sień 25.02.1957 roku. Zmarł 24.11.1965 Został pochowany na cmentarzu przy kościele w Osowej Sieni.


1979 rok- powstał film fabularny produkcji Polsko - RFN pt."Wiśnie", który został nakręcony w Osowej Sieni na podstawie książki Leonie Ossowski. Wielu mieszkańców brało w nim udział jako statyści. Ekipa filmowa budziła spore zainteresowanie wśród mieszkańców ponieważ można było dostrzec znanych polskich aktorów, brać czynny udział w powstawaniu filmu. 


1982 rok - Przy drodze ze Wschowy do Osowej Sieni, 2,5 km za miastem, zachowała się osobliwa pamiątka po czasach PRL-u. Na wysokim kamiennym postumencie stoi metalowy byk, ponadnaturalnej wielkości. Tablica głosi, że wzniesiono go w 1982 r. dla upamiętnienia Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osowej Sieni odznaczonego Orderem Sztandaru Pracy. Hodowano tam bydło rasy holstein-friesian, a protoplastą stada był buhaj Ilion, z wielkim realizmem uwieczniony na pomniku. Ciekawe, że pomnik ulokowano dokładnie w tym samym miejscu, gdzie od początku XX w. stała wieża wniesiona ku czci kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka.


2006 rok - 15 lipca, obchodzono 60-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości.


2008 rok - Europejski Trybunał Praw Człowieka (Wydział Czwarty), odbywający posiedzenie w dniu 7 października 2008 roku, odnosząc się do wniosku złożonego w dniu 15 litopada 2006 r. przez Edith Bleeker-Kohlsaat, urodzona w 1936 r, w sprawie zwrotu majątku cyt.: " W końcu stycznia 1945 roku wnioskodawczyni, jej brania i siostry oraz ciotka i jej rodzina opuściły miejsce swego zamieszkania Wisenthal-Röhrsdorf (obecnie Osowa Sień) w powiecie Fraustadt (obecnie powiat Wschów) na Dolnym Śląsku, aby uciec przed nadciągającą Armią Czerwoną. Oni i inni Niemcy mieli godzinę na dołączenie do konwoju wozów konnych w sąsiedniej wsi Röhrdorf. Dziadek wnioskodawczyni E.G., po tym jak ona i jej rodzina zostały zmuszone do wyjazdu, został zastrzelony llub pobity na śmierć przez wojsko sowieckie w swoim gospodarstwie, a zabudowania jego gospodarstwa zostały spalone. Jednakże dom przetrwał.Spędziwszy dużo czasu w drodze i zniósłszy ciężkie cierpienia, wnioskodawczyni i jej rodzina dotarła do Saksonii. W dalszym ciągu nie pozwala się im powrócić do swego domu i odmówiono im restytucji."

Państwo Polskie  Artykułu 1 Protokołu nr 1, nie ma obowiązku wprowadzenia praw przewidujących rehabilitację, restytucję skonfiskowanej własności lub odszkodowanie za utratę własności przez indywidualnych wnioskodawców.Z tych powodów, Trybunał jednogłośnie uznaje wniosek za niedopuszczalny.


 2009 rok - 30.08 w miejscowości odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne. FOTO


Lipiec 2011 r. - 153 osoby (71 kobiet i 82 mężczyzn)  wzięło udział w I Integracyjnym Biegu Orła w Osowej Sieni.
Najszybciej z trasę pokonał Piotr Drobnik ze Wschowy. Drugi na mecie był Łukasz Bura z Osowej Sieni, a trzeci Dawid Laszczowski ze Wschowy. Wśród kobiet najlepiej spisała się Katarzyna Rybak z Polkowic. Tuż za nią na mecie pojawiły się Wiktoria Dominiczak i Julia Wawrzyniak z Osowej Sieni. Nagrody dla najmłodszych zawodników otrzymali czteroletnia Maja Kamińska i niespełna półtoraroczny Krystian Borowiak, który trasę pokonał w wózeczku dziecięcym. Najstarszymi zawodnikami, którzy pokonali trasę biegu byli: Marianna Bartosz z Osowej Sieni  oraz urodzony w 1943 roku reprezentant Włoszakowic, Jan Husiatyński. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali puchary i medale. Wśród uczestników biegu rozlosowano nagrodę główną - rower. Nagrodę tę otrzymała pani Katarzyna Szymańska z Osowej Sieni.

I Integracyjny "Bieg Orła" zorganizowali wspólnie rada sołecka oraz Parafia w Osowej Sieni.
Zdjęcia w zakładce "FOTO".