Motopompa po remoncie
W ubiegłorocznych zawodach pożarniczych nasza motopompa odmówiła współpracy. Remontem zajął się druh Marian Wiśniewski - siedział pół zimy i nad nią pracował (dziękujemy). Niezbędne części zostały zakupione z budżetu gminy. Udało się zakupić także nowe węże ssawne. 1 maja 2013 przy stawie za leśniczówką sprawdziliśmy efekty remontu i ....udało się maszyna działa - oby tak dalej. Efekty wydać na załączonych zdjęciach.
 

 
Dzisiaj, 28 kwietnia 2013 roku,  ukończyli kurs podstawowy strażaków dwaj nasi druhowie Wojciech Langner i Szymon Wawrzyniak i tym samym dołączyli do składu bojowego naszej jednostki. Kurs składał się z części teoretycznej- nauka przez platformę internetową- oraz praktycznej -m.in. komora dymna w Świebodzinie.
 
 
W maju decyzja w sprawie osadów
Sprawa przedsiębiorcy z Osowej Sieni, którego mieszkańcy od wielu lat podejrzewali o nielegalne składowanie odpadów, zatacza coraz szersze kręgi.
Dziś tematem zajmują się już : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Prokuratura Rejonowa we Wschowie, poznańska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wielkopolski inspektor ochrony środowiska oraz lokalne samorządy.
 
Przypomnijmy, że kontrola zielonogórskiego WIOŚ rozpoczęła się we wrześniu ub.r. i trwała do końca stycznia br. Niestety, przez cały czas przedsiębiorca utrudniał jej przeprowadzenie, przedkładając kolejne zwolnienia lekarskie. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie stosowania osadów ściekowych oraz prowadzenia rekultywacji gruntów na terenie byłej żwirowni. Właściciel firmy nie wywiązywał się również z obowiązków sprawozdawczych i opłat związanych z korzystaniem ze środowiska.  
 
– W związku z tym, że przedsiębiorca stosował osady ściekowe na zamarznięte grunty, co jest sprzeczne z prawem, wystąpimy lada chwila do sądu z wnioskiem o jego ukaranie. Takie działanie zagrożone jest karą grzywny, a jej wysokość zależy od czynników, które sąd weźmie pod uwagę – informuje Andrzej Uchman z WIOŚ w Zielonej Górze.  
 
Warto dodać, że przedsiębiorca kategorycznie odmówił podpisania protokołu kontrolnego i wniósł do niego liczne zastrzeżenia.  
 
Sprawa z Osowej Sieni ma charakter ponadregionalny. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach działań pokontrolnych zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Lesznie o cofnięcie  przedsiębiorcy z Osowej Sieni pozwolenia na wytwarzanie osadów ściekowych w oczyszczalni w Henrykowie.  
 
– Leszczyńskie starostwo wszczęło w tej sprawie postępowanie administracyjne – wyjaśnia Andrzej Uchman.

Kolejny wniosek inspektor skierował do burmistrza Wschowy. Chodzi o to,  aby wyegzekwował od przedsiębiorcy usunięcie odpadów z działki po dawnej żwirowni, a w prokuraturze złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez usuwanie odpadów w taki sposób, że mogły spowodować zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz zakopywanie odpadów przywiezionych z zagranicy wbrew przepisom. Jeden z mieszkańców utrzymywał, że na terenie wyrobiska przedsiębiorca zakopywał odpady, które mogą być zakwalifikowane do grupy niebezpiecznych.
 
– To jedno z postępowań, jakie prowadzimy. Drugie dotyczy utrudniania przez przedsiębiorę kontroli WIOŚ. Aktualnie przekazaliśmy dokumentację Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, a decyzję w obu sprawach powinny zapaść w maju – mówi Artur Dryjas, prokurator rejonowy we Wschowie.  
 
Zielonogórska inspekcja zwróciła się także do wielkopolskiego inspektora ochrony środowiska z pismem o przeprowadzenie kontroli w sortowni w Czempiniu (powiat kościański) w związku z interwencją mieszkanki Osowej Sieni o odbieraniu przez przedsiębiorcę odpadów komunalnych z Czempinia bez wymaganych dokumentów.
 
– Postępowanie trwa od wielu miesięcy, ale nas mieszkańców cieszy każdy krok naprzód. Mamy nadzieję, że jeśli tematem zajmuje się jednocześnie tyle podmiotów, w tym CBA, nikt już nie straci nami zainteresowania – komentuje Katarzyna Hansen, właścicielka zabytkowego pałacu w Osowej Sieni. (kab)

Artykuł na podstawiehttp://panorama.media.pl 29.04.2013 : http://panorama.media.pl/content/view/468305/#ixzz2Rt3fOWMp
 

 
Więcej artykułów…