Marian Hawrysz, to osoba wyjątkowa. Wieloletni górnik kopalni Rudna, prezes lubińskiego PTTK, członek Zarządu Głównego PTTK, twórca szlaku św. Jakuba, prowadzącego z Jakubowa do Zgorzelca, czynnie udziela się w stowarzyszeniach, związanych z postacią św. Jakuba.
W 2007 roku po raz pierwszy poprowadziłem szlak przez Ziemię Wschowską – mówi Marian Hawrysz – czyli od granic województwa lubuskiego i wielkopolskiego przez Osowę Sień, Wschowę, dalej przez Konradowo, gdzie znajduje się kościół pw. św. Jakuba, potem w kierunku Zamysłowa, Wilkowa aż do Głogowa.(zw.pl)
Więcej informacji w materiale filmowym.